ღონისძიებები და კონცერტები საქართველოში

სერთიფიკატები

Სერტიფიკატი

სასაჩუქრე სერთიფიკატი საქართველოში ღონისძიებებისთვის – ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აძლევს მაყურებელს უფლებას, შეიძინოს ბილეთები საქართველოში მიმდინარე ღონისძიებებზე სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალური ღირებულების ექვივალენტური თანხით და ადასტურებს წინასწარ გადახდის მითითებულ თანხას.

სერთიფიკატები ხელმისაწვდომია 3000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000 და 50,000 რუბლის ნომინაციებში.

სასაჩუქრე სერთიფიკატის დასახელება შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბილეთების სრულად შესაძენად მხოლოდ ერთჯერადად, ხოლო რამდენიმე სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალის ჯამის გამოყენება შესაძლებელია შეიძინეთ ბილეთები.

თუ ბილეთების ღირებულება სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალურ ღირებულებაზე დაბალია, წინასწარი გადახდის ბალანსი არ ბრუნდება.

თუ ბილეთების ღირებულება სასაჩუქრე სერთიფიკატის ნომინალურ ღირებულებაზე მაღალია, სხვაობა უნდა გადაიხადოთ ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო ბარათით.

სასაჩუქრე სერთიფიკატი არ არის ფასიანი ქაღალდი ან საქონელი და არ შეიძლება დაბრუნდეს ან გაცვალოს ნაღდი ფულით ან სხვა დასახელების სასაჩუქრე სერთიფიკატში.

სასაჩუქრე სერთიფიკატის მოქმედების ვადა მითითებულია ბარათზე. სასაჩუქრე სერთიფიკატის ვადის ამოწურვის შემდეგ იგი ითვლება ბათილად და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბილეთების შესაძენად; ავანსის დარჩენილი თანხა არ ბრუნდება.

სასაჩუქრე მოწმობა არ აღდგება დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, რაც არ იძლევა ბარათის დეტალების და მისი ავთენტურობის დადგენის საშუალებას. დუბლიკატები არ გაიცემა.

სასაჩუქრე მოწმობა არის გადამტანი დოკუმენტი და შეიძლება გადაეცეს სხვა პირს, იმ პირობით, რომ იგი იცნობს ამ წესებს გადაცემის დროს.

ჩვენი საიტი იტოვებს უფლებას შეზღუდოს სასაჩუქრე სერთიფიკატის გამოყენებით შეძენილი ბილეთების მოცულობა, თუ ბილეთები გაიყიდება სპეციალური ტარიფებით და შეთავაზებებით.

შეგიძლიათ შეიძინოთ სასაჩუქრე სერთიფიკატი ჩვენს ვებსაიტზე.

სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეძენა მიუთითებს ამ წესებთან თანხმობას.

საქართველოში ღონისძიებების ბილეთების სასაჩუქრე სერთიფიკატის გამოყენებით ყიდვისას მოქმედებს events-ge ბილეთების გაყიდვის საიტის მომხმარებლის შეთანხმების პირობები.